واشر فنری

واشر فنرى يا Split Lock نوعى از واشر است كه خاصيت فنرى دارد. هنگام بستن پيچ در زير آن فشرده مى شود و باعث مى شود پيچ و مهره در اثر ارتعاشات باز نشوند. خاصيت فنرى بودن را با يك برش در حلقه و بالاتر قرار گرفتن دو لبه ايجاد كرده اند. واشر فنرى بعد از اينكه توسط مهره سفت شد دو سطح آن مقابل يكديگر قرار مى گيرند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.