پیچ TB (سرمته دار)

 پيچ TB (سرمته دار)، جهت اتصال گچ برگ به سازه هاي با ضخامت بالاتر از 0/7 ميلي متر و كمتر از 2/25 ميلي متر استفاده مي شود. با توجه به اینکه پيچ از دو يا چند لايه عبور می کند، باید مجموع ضخامت لايه هاي فلزي را در انتخاب نوع پيچ در نظر گرفت. پيچ هاي سرمته دار TB در طول های 25، 35، 45، 55 و 70 ميلي متر تولید و عرضه می شوند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.