پیچ FN (نوک تیز)

پیچ FN (نوک تیز)،جهت اتصال سازه های فلزی (با ضخامت تا 0/7 میلیمتر) به ساختار خشک استفاده می‌ شود. ویژگی این نوع پیچ سر تخت آن بوده که اجازه می‌ دهد اتصال خوبی میان سازه و سطح زیرین ایجاد شود. اتصال رانر فوقانی دیوار کناف به سقف کاذب کناف، از موارد کاربرد پیچ FN است. پیچ FN در طول‌ های 35 و 65 میلیمتر عرضه می‌شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.