بولت پروانه ای (جمع شونده)

بولت پروانه ای (جمع شونده)، جهت نصب الحاقاتی نظیر قفسه های آشپزخانه بر روی دیوار های کناف استفاده می شود. این نوع مهارها در دو نوع فلزی و پلاستیکی و در طول های مختلف برای دیوارهای یک و چند لایه مورد استفاده قرار می گیرد. در هنگام انتخاب بولت پروانه ایی، باید تعداد و ضخامت لایه های پوششی دیوار در نظر گرفته شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.