پیچ TN (نوک تیز)

پیچ TN (نوک تیز)، جهت اتصال صفحات گچی به سازه‌ های با ضخامت تا 0/7 میلیمتر استفاده می‌ شود. این پیچ ها در طول های 25 ،35 ،45 ،55 و 70 میلیمتر تولید و عرضه می‌ شوند که بسته به تعداد لایه‌ های صفحات گچی از آن‌ ها استفاده می‌ شود. پیچ TN در سقف کاذب کناف مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.