گریتینگ پله فلزی

از گریتینگ ها برای ساختن پله و راه پله نیز استفاده می‌گردد. در اغلب اوقات با توجه به شرایط کارخانه‌ها و منازل مسکونی ما شاهد ساختن راه پله‌هایی از جنس گریتینگ فلزی می‌باشیم. ملموس‌ترین راه پله‌های گریتینگی راه پله‌های مرسوم به راه پله‌های فرار می‌باشد که اغلب در قسمت پشتی منازل ساخته می‌شوند و از هر واحد توسط درب پشت امکان تردد از آن وجود دارد. کاربرد این راه پله و دلیل استفاده آنها از گریتینگ به این دلیل می‌باشد که در مواقع آتش سوزی و یا هر اتفاق غیر منتظره دیگری با توجه به اینکه این راه پله از امنیت و استحکام بیشتری برخوردار هستند از آنها به راحتی برای فرار می‌توان استفاده کرد. نحوه ساخت پله‌های گریتینگ فلزی به این صورت می‌باشد که هر پله را در کارگاه تولید می‌کنند و در محل مربوطه بر روی فلزهای به اصطلاح شمشیری پیچ و مهره و یا جوش می‌کنند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.