خرپا

خرپا،سازه ایی با واحد های مثلثی شکل است که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده است که توانایی تحمل نیروی کششی و فشاری را دارد. خرپاها از جمله ساده ترین اعضای باربر سازه هستند که در کل به عنوان اعضای خمشی عمل نموده و در سقف ها، پل ها و سازه های هوا و فضا مورد استفاده قرار می گیرند. در این گونه سازه ها به علت عدم وجود نیروی برشی و لنگر خمشی در تک تک اعضای متشکل مثلث ها، اتصالات به صورت مفصلی مدل می شوند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.