ورق آلیاژی

 ورق آلیاژی، ورقی فلزی است که در ترکیب عناصر سازنده آن دستکاری شده و با تغییرات این چنینی خواص فیزیکی و شیمیایی ورق تغییر پیدا کرده است. بعضی از ورقها برای مقاومت در برابر حرارت و بعضی دیگر برای مقاومت در برابر سرما استفاده می شوند. این ورق ها در برابر اسید ها و نمکهای دریایی، زنگ زدگی و خورنده گی هوا مقاوم هستند و در نیروگاه ها، پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و صنایع گاز مورد استفاده قرار می گیرند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.