تیر آهن لانه زنبوری

تیر آهن لانه زنبوری، نوعی تیر آهن است که در طول خود حفره هایی توخالی  به شکل لانه زنبور دارد. و بواسطه این حفره ها به تیر آهن لانه زنبوری مشهور است. از مزایای استفاده از تیر آهن لانه زنبوری می توان به افزایش مدول مقطع و ممان اینرسی مقطع تیر، افزایش مقاومت خمشی تیرآهن، کم شدن وزن مصالح و سبک بودن تیر، عبور لوله های تاسیساتی و برق از فضا های ایجاد شده (حفره‌ها ) در جان تیرآهن اشاره کرد. از تیر آهن لانه زنبوری به عنوان تیرهای فرعی سقف و نیز تیرهای اصلی که صرفا وظیفه حمل بارهای ثقلی را دارند در ساختمان سازی استفاده می شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.