تیر آهن هاش

تیر آهن هاش، یکی از مصالح مهم ساختمانی می باشد که معمولاً در قسمت اسکلت های فلزی ساختمان سازی استفاده می شود. از مهمترین شاخصه های هاش این است که ضخامت آن در تمام قسمت های سازه یکسان می باشد. در واقع تیر آهن هاش اسکلت اصلی ساختمان ها را  تشکیل می‌ دهد، تمام حرکاتی که یک ساختمان در مقابل رانش زمین و یا حرکات زمین دارد توسط آن خنثی می شود تا ساختمان از بین نرود. تیر آهن هاش در صنعت و فعالیتهای عمرانی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.