آنتن

آنتن، یک افزارهٔ مخابراتی است که کار آن تبدیل سیگنال الکتریکی به امواج الکترومغناطیسی (در حالت فرستندگی)، و تبدیل امواج الکترومغناطیسی به سیگنال الکتریکی (در حالت گیرندگی) است. از آنتن به عنوان رادار هواشناسی و واپایش جریان هوا، تشخیص سرعت خودرو، جستجو و ردیابی هدف در موقعیت های نظامی، واپایش ترافیک، ارتباطات سیار، ماهوارهٔ موقعیت‌یاب جهانی (GPS)، و ... استفاده می شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.