فیوز اتوماتیک (آلفا)

نوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش از حد مجاز از آن باعث قطع مدار می‌شود. اما می‌توان شستی آن را به داخل فشار داد تا ارتباط برقرار گردد. بعضی از فیوزهای خودکار جریان زیاد و بار زیاد را در مدار‌ها، کنترل می‌کنند، اما پس از قطع شدن باید پس از مدت کمی دوباره شستی مربوط به آن را فشار داد تا مدار را وصل کند. این فیوز‌ها اکثرا مصرف خانگی دارند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.