فیوز مینیاتوری نوع K (قدرت)

برای محافظت از موتور، ترانسفورماتور و مدارهای قدرت از این نوع فیوز مینیاتورها ی نوع K استفاده می شود. حد جریان در این نوع کلیدها برای قطع نمودن در موارد اضافه بار، کمتر از دیگر کلیدها می باشد و هنگام بوجود آمدن اضافه بار سریعا مدار را قطع می کند. همچنین در موارد اتصال کوتاه منحنی قطع فیوز مینیاتوری های نوع K بین نیپ D و C  می باشند. 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.