فیوز مینیاتوری نوع D (ترانسفورماتوری)

برای مصارف در صنف صنعتی خاص مانند (مولدهای اشعهX و X-Ray) از این نوع فیوز مینیاتوری های تیپ D استفاده می نمایند. و این کلیدها در زمان مشخص شده ای می تواند بین 10 ~ 20 برابر جریان نامی اضافه بار را تحمل نماید و زمان قطع شدن این سری فیوزها از کلیدمینیاتوری های تمامی تیپ ها بیشتر است.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.