فیوز

فیوز، یک قطعه الکتریکی است که برای محافظت از مدارهای الکتریکی به کار می رود و زمانی که مدار تحت جریان بار بالای غیر طبیعی قرار گیرد مدار را باز می کند تا به قطعات مدار و یا اشخاصی که با مدار در تماس هستند آسیب نرسد. دلیل اصلی استفاده از فیوز محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار است. این قطعه در مصارف صنعتی و خانگی کاربرد دارد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.