کابل زمینی

کابل زمینی نوعی کابل است که مستقیم در زمین یا کانال پیش ساخته یا در شافت یا لوله قابل نصب است. این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد. به کار بردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست . 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.