کابل مفتول

کابل مفتول که از به هم تنیده شدن چند رشته سیم مفتول تشکیل شده است، به کابل خشک و کابل با نصب ثابت هم شناخته ی شود. کابل مفتول کابلی است که از سیم مفتول ساخته شده و آن سیم مفتول یک سیم تک رشته ای است که هادی آن از جنس مس بوده عایق آن PVC است. از این کابل برای سیم کشی داخل تابلو و توزیع برق استفاده می کنند. کابل مفتولی معمولا غیر قابل انعطاف هستند و می توان از آن در لوله ها و زیر گچ استفاده کرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.