کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری، یک وسیله­ ی حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کاربرده می­ شود تا در مواقعی که جریان بیشتر از حد مجاز از وسیله عبور می­ کند مدار قطع شود و سایر تجهیزات آسیبی نبینند. کلید های مینیاتوری از دو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده می کنند. عملکرد بیتمالی برای حفاظت اضافه بار، عملکرد مغناطیسی برای حفاظت از اتصال کوتاه. کلید مینیاتوری، تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار ( عبور جریان غیر مجاز ) محافظت می کند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.