کلید دو پل

کلید دو پل، وسیله ایی است که برای روشن و خاموش کردن جریان برق ۲ چراغ، از یک نقطه استفاده می‌ شود. این مدار در محل هایی که دو دسته لامپ در کنار هم وجود دارد به کار می رود، مانند اتاق های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته دیگری از لامپ ها روشن شوند. با استفاده از کلید دو پل، در مصرف وسایلی مانند سیم، لوله و کلید صرفه جویی می‌ شود. کلید دو پل در حقیقت، مانند دو کلید یک پل است که در کنار هم قرار گرفته اند و هر پل آن می‌ تواند به صورت مستقل عمل کند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.