دیکتاتور آسانسور

دیکتاتور، یک قطعه مکانیکی هیدرولیکی است که در درب های لولایی به کار می رود تا از بسته شدن شدید درب جلوگیری کند. در واقع زمانی که درب رها می شود به علت سرعت زیاد، صدای شدیدی را هنگام برخورد با چهارچوب ایجاد می کند که به همین منظور برای جلوگیری از این صدای بلند از دیکتاتور استفاده می شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.