ریل آسانسور

ریل یکی از مهمترین قطعات آسانسور می باشد که وظیفه هدایت کابین و قاب وزنه تعادل در حرکت عمودی و حداقل (محدود) کردن حرکات افقی را برعهده دارد. ریل ها محکم و از جنس فولاد می باشند و در صورت ایجاد مشکل در آن ها، کل عملکرد آسانسور با مشکل روبرو خواهد شد. ریل آسانسور شامل انواع  T5 ، T9 ، T16 و T125 می باشد. جلوگیری از نوسانات کابین به علت نیرو های خارج از مرکز در اثر جابه جایی نفرات و بار داخل آن، توقف و نگه داشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی، از مزایای استفاده از ریل می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.