دستگاه کف بر سنگ

کوپ سنگ پس از برش عمودی توسط قله بر، نیاز به برش افقی دارد، این برش توسط دستگاه کف بر سنگ انجام می شود. این دستگاه موجب کاهش 80 % ضایعات کفبری نسبت به روش دستی می شود و ریسک شکستن سنگ را هنگام برش کاهش می دهد. عدم لرزش موثر روی چهار پایه، یکنواختی و نظم در برش، برش افقی با ضایعات اندک، کارکرد ساده با مکانیک قدرتمند، حداکثر ایمنی و حداقل آلودگی،از  جمله ویژگی های استفاده از این دستگاه می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.