دستگاه قله بر

برش عمودی سنگ کوپ ( بلوک)، توسط دستگاه قله بر صورت می گیرد. اصولا در کارخانجات سنگبری سنگ هایی که ابعاد کوچکی داشته و یا شکل هندسی خوبی نداشته باشند را با دستگاه قله بر تبدیل به سنگ تایل می کنند. این دستگاه دارای تیغه یا دیسک الماسه با قطر از 12 سانتی متر تا 300 سانتی متر می باشد و بسته به نوع سنگ که سخت یا نرم باشد، در یک یا چند مرحله برش انجام می دهد. این دستگاه به دلیل محدودیت در ابعاد برش و اینکه تیغه قله بر نمی تواند به طور کامل در عمق برش قرار گیرد، برای تولید سنگ در ابعاد و متراژ کم کاربردی است. محصول برش یافته توسط این دستگاه به صورت پلاک می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.