توری فرنگی

توری فرنگی نوعی  توری فنس است که دارای شبکه های شش ضلعی که در اصطلاح به آن چشمه می گویند می باشد. توری فرنگی بسیار شبیه به گابیون است و تفاوت آن با گابیون فقط در سایز مفتول و تعداد پیچ های بافته شده می باشد که مفتول آن سبک تر و تعداد پیج های آن بیشتر است. این نوع توری از استحکام و مقاومت مناسبی برخوردار است و با توجه به انواع آن در مرغداری ها ، ایجاد حفاظ در باغ ها، زمین ها، باغچه ها و در مواردی نیز در صنعت کشاورزی مورد استفاده  قرار می گیرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.