اسکریپر

اسکریپر، از ماشین آلات کشاورزی و راه سازی است که جهت تسطیح، شیب دهی، کندن، بارگیری، حمل و تخلیه خاک در مسافت های متوسط طراحی شده است. این دستگاه وسیله مناسبی برای عملیات خاکی حجیم می باشد. اسکریپر توسط تراکتور حرکت و انتقال داده می شود و به طور کلی به دو صورت این حرکت انجام می شود: 1- اسکریپر با موتور که در حقیقت تراکتور و تیغه و اسکلت آن یکی می باشد. 2- اسکریپر بدون موتور که در این حالت تیغه و اسکلت به صورت دو چرخ عقب به تراکتور متصل می باشد و با توجه به دو چرخ جلو تراکتور، تعادل لازم به وجود می آید.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.