لیفتراک

لیفتراک، ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبار نمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته می‌ شود. لیفتراک ها متناسب با نوع کار و محیط، دارای منابع سوختی متنوعی مانند بنزین، گازوئیل، برق و... می‌ باشند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.