تصویر فارسی بر ثابت

فارسی بر ثابت

دسته بندی : ابزار برقی

فارسی برهای ثابت دارای ریل نیستند و حرکت رفت و برگشتی را ندارند و قطعاتی با عرض کمتر را برش می دهند. فارسی برهای ثابت برای برشهای ظریفتر با طول بیشتر مناسب هستند، باید در نظر داشت که تعداد زیادی از برشهای مورد نیاز در نجاری توسط فارسی بر ثابت انجام می شود. فارسی برهای ثابت کوچک هستند و راحتر حمل می شوند.

تغییرات قیمت

داده کافی برای ترسیم نمودار وجود ندارد

مشخصات فارسی بر ثابت

محصولات مشابه

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.