درباره

«مهندسان مشاور معماری و مرمت زندیگان»، با حضور محمدرضا نیکبخت، شهرام بهزادیان، مجتبی فتحی و کیوان ورقایی در هیئت مدیره، قریب به پانزده سال است که کار خود را آغاز کرده و در حوزه های طراحی و نظارت پروژه های معماری و همچنین مرمت آثار تاریخی، مشغول فعالیت می باشد. طراحی و اجرای بیش از صد پروژه مسکونی، تجاری و فرهنگی و همچنین تهیه طرح مرمت و احیای بناهایی همچون مجموعه بایزید بسطامی، بخشی از سوابق حرفهای این گروه مشاور میباشد. انتشار کتاب «مرمت و احیای آرامگاه چلبی اغلو» که بازگو کننده تجربیات حاصل از این پروژه است، از جمله فعالیتهای مجموعه زندیگان در حوزه نشر میباشد. این مشاور در ابتدای سال ۱۳۹۴، از کتاب «معماری اجزا» به تالیف محمدرضا نیکبخت، رونمایی خواهد کرد. این کتاب گزیده ای از جزئیات معماری است که در سالهای فعالیت این مشاور طراحی و اجرا شده است و اکنون همراه با تصاویر، نقشه ها و توضیحات لازم منتشر میگردد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.