درباره

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه‌های پذیرایی، توریستی و خصوصا” (طراحی و احداث) هتل؛ • مديريت اجرا؛ • طراحی؛ • بازنگری طرح؛ • طراحی و اجرا EPC • مطالعات امکان سنجی؛ • طرح جامع؛ • مدیریت مناقصات؛

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.