درباره

گروه مهندسین اسکان خزر به عنوان یکی ازاعضای فعال صنعت ساختمان با هدف تحقیقات وتوسعه ، ارتباط دانشگاه باصنعت به منظور بومی سازی تکنیک ها وتکنولوژی های نوین ساختمانی پابه عرصه ساخت وساز نهاده است . این مجموعه ازسال ۹۱ با تشکیل کارگروهای طراحی ، فنی واجرایی به منظور افزایش کیفیت ساخت وساز شکل گرفته وتوانسته پروژهای بسیاری را باکاربری های مسکونی ، اداری وتجاری به مرحله اجرابرساند . گروه اسکان خزرمعتقداست افزایش کیفیت ساخت وساز با بهرگیری از تکنولوژی های نوین ساخت واستفاده ازنیروهای متخصص ودانش محور میسر خواهد بود که درسالیان اخیر با تحقیق وبررسی فنی واقتصادی بروی چند تکنیک وتکنولوژی نوین ساخت در نهایت توانستیم با عقد قرارداد همکاری با شرکت بین المللی تاش تورک نسبت به ترویج و گسترش اجرای سیستم سقف دال مجوف دوپوش با قالب های ماندگار کوبیاکس و همچنین اجرای سیستم سقف دال مجوف تک پوش با قالب های غیر ماندگار وافل اقدام و به عنوان راهکاری جهت رفع مشکلات روش سنتی اجرای سقف (تیرچه وبلوک های پلی استایرن ) دردهانه های متعارف واجرای بهینه واقتصادی درکاهش مصرف بتن ومیلگرد در دهانه های بلند معرفی نماییم .

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.