درباره

گروه سنگ حاج سید جوادی بر یک پایه محکم شکل گرفت، برای نشان دادن ارزش واقعی سنگ، این شگفتی طبیعت و توانایی ارائه زیبایی و ارزش واقعی آن است که این مجموعه با تعهد و تخصص به آن تجلی بخشید. این مجموعه متکی به بیشترین تکنولوژی و توان مهندسی و همچنین در نظر گرفتن معماری روز دنیا می باشد که منجر به طرح های خلاقانه، کاهش قیمت محصول نهایی و نصب بی عیب و نقص می گردد. مأموریت داده شده تنها از طریق معماران و طراحان بسیار مشهور خود، تجربه و بازرسان، مهندسان و تکنسین های تحصیل کرده می تواند بدست آید. گروه سنگ حاج سید جوادی تنها شرکت سنگی در ایران است که دارای واحد معماری مجزا و منحصر به فرد سنگی می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.