درباره

موضوع فعالیت شرکت ستاره عمران نوین طبق مفاد مادۀ ۲ اساسنامه عبارت است از اجرای پروژه‌های ساختمانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ساخت، توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی و تأسیساتی و صنایع مرتبط با آن‌ها، قبول مشاوره و نظارت فنی و ساخت و ساز املاک، به صورت مدیریت پروژه یا پیمانکاری، به شکل کامل یا مشارکت و مشارکت در سهام شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌ساز و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای انجام امور مربوط به موضوع شرکت، خرید سهام برای شرکت و نگهداری منابع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ‌منظور استفادۀ بهینه از منابع آزاد شرکت، واردات و صادرات کلیۀ مواد اولیه، مصالح و ماشین‌آلاتی که با صنعت ساختمان ارتباط دارد، انجام کلیۀ امور تجاری مربوط به صنعت ساختمان در داخل کشور، ایجاد مراکز تولید مصالح ساختمانی در قالب کارگاه یا کارخانه و در راستای استراتژی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها. هدف اصلی از تاسیس این شرکت، ارائۀ خدماتی به شرح زیر است: الف– ایجاد بازوی اجرایی برای اجراء و مدیریت، ساخت و تکمیل املاک متعلق به صندوق بازنشستگی ب– ورود به یکی از حوزه‌های پر رونق سرمایه‌گذاری (صنعت ساختمان) جهت استفادۀ بهینه از منابع مالی

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.