درباره

عمده فعالیتهای تخصصی این شرکت: ـ ارائه امور پژوهشی، فنی مهندسی، مشاوره سرمایه گذاری، طراحی و فناوری های پیشرفته در حوزه؛ • صنایع انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی؛ • صنایع معدنی؛ • صنایع سلولوزی و غذایی

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.