درباره

شركت پويش تهويه با تكيه بر دانش و فن آوري روز ٬ توليد كننده طيف وسيعي از دستگاههاي تهويه مطبوع و دستگاههای برودت صنعتي مي باشد و محصولات خود را بر اساس آخرين اطلاعات و دست آوردهاي اين صنعت همواره به روز نموده و طراحي و توليد مي نمايد . جمع آوري اين طيف از محصولات ؛ سازندگان كارخانجات را در امر انتخاب دستگاه ها و برقراري تطبيق و هماهنگي بين قسمتهاي مختلف كارخانه و حذف تداخل و ناهماهنگي ها ياري نموده تا با برخورداري از طراحي رايگان كليه نيازمنديهاي تاسيساتي خود را يكجا تهيه و نصب و راه اندازي نمايند . 1- چيلر تراكمي آبي با كمپرسور SCREWدر ظرفيتهاي ( 125 – 1850 KW ) در مدلهاي مختلف 2- چيلر تراكمي آبي با كمپرسور RECIPROCATING در ظرفيتهاي ( 45 – 520 KW ) در مدلهاي مختلف 3- چيلر تراكمي هوائي با كمپرسور SCREW در ظرفيتهاي ( 100 – 1000 KW ) در مدلهاي يكپارچه و مجزا 4- چيلر تراكمي هوائي با كمپرسور RECIPROCATING در ظرفيتهاي ( 30 – 400 KW ) در مدلهاي يكپارچه و مجزا 5- چيلر تراكمي هوائي با كمپرسور HERMETIC در ظرفيتهاي ( 5 – 250 KW ) در مدلهاي مختلف 6- چيلر تراكمي صنعتي با طراحي اختصاصي جهت توليد آب سرد كمتر از 5°C و زير صفر 7- برجهاي خنك كننده گالوانيزه و استيل در ظرفيتهاي ( 100 – 1250 KW )در مدلهاي تك و دو سلولي 8- ايرواشر دو جداره و يك جداره در ظرفيتهاي ( 9,000 – 35,000 CFM ) مناسب سالن هاي اجتماعات ٬ ادارات ٬ سالن هاي ورزشي ٬ مساجد ٬ سالن هاي نمايش ٬ نمايشگاهها و . . . 9- هواساز دو جداره و يك جداره در ظرفيتهاي ( 3,000 – 35,000 CFM ) جهت توليد هواي گرم و سرد و توزيع از طريق كانال در ادارات ٬ مساجد ٬ سالنهاي نمايش ٬ عمومي و . . . 10- انواع پكيج يونيت نوع هوايي و پشت بامي ‚ سرمايشي و گرمايشي در ظرفيتهاي ( 30 – 220 KW )در دو نوع آپارتماني و صنعتي جهت توليد هواي گرم و سرد و مصارف تهويه مطبوع مراكز تجاري ٬ اداري و مسكوني و . . . 11- انواع كندانسور هوائي از ظرفيت ( 100 – 400 KW )در مدلهاي مختلف 12- انواع دستگاههاي تبخير كننده مايع CO2 به گاز CO2 VAPORIZER در ظرفيتهاي ( 100 – 400 KG/H )

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.