درباره

شرکت نورپردازی نماتکس فعالیت خودرا ازسال۱۳۸۹دربخش واردات وتوزیع قطعات نورپردازی وانتقال تکنولوژی های مدرن نورپردازی آغازنمود.این شرکت توانسته است درطی سال‌ها همکاری گسترده بامعتبرترین شرکت های تولید کننده جهانی و کسب دانش فنی در حوزه مشاوره ،طراحی واجرای پروژه های نورپردازی مدرن ،با خلق ایده های نوواجرای موفق پروژه های عظیم نورپردازی باهدف به روزرسانی درصنعت نورپردازی،نام خودرا درمیان پیشگامان این صنعت مطرح نماید . ازویژگی های منحصربه فرد شرکت نماتکس تامین و تولیدقطعات نورپردازی مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب بااستعداد بناومتریال سازه و همچنین اجرای پروژه های نورپردازی دقیقا مطابق با طرح شبیه سازی شده توسط کارشناسان فنی باتجربه وآموزش دیده می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.