درباره

شرکت مهندسین مشاور نیرو یکی از مهمترین شرکت های مهندس مشاور نیرو در ایران است که تخصص های مختلف مورد نیاز را برای ارایه خدمات طراحی مهندسی و مشاوره ای دارا میباشد. ما خدمات‌ مهندسی‌ در زمینه‌ احداث‌ نیروگاه های‌ بخاری‌، نیروگاه های‌ توربین‌ گاز، نیروگاه های‌ سیکل‌ ترکیبی‌، پست های‌ فشارقوی‌ و فوق‌ توزیع‌، خطوط انتقال‌ فشارقوی‌ و فوق‌توزیع‌، پست ها و خطوط توزیع‌ نیرو، تأسیسات‌ جانبی‌ صنایع‌، نیروگاه های‌ خورشیدی‌ و انرژی های‌ نو، مدیریت‌ انرژی‌ و تدوین‌ استانداردهای‌ مورد نیاز صنعت‌ برق‌ را ارائه‌ می‌دهیم. شرکت مهندسین مشاور نیرو دارای بالاترین رتبه صلاحیت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی (رتبه یک) و دارای رتبه دو صلاحیت در شرکت نفت می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.