درباره

گروه صنعتی مکرر با در نظر گرفتن مزایای نسبی ،اقتصادی و صنعتی کشورهای هدف در راستای توسعه صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی از سال 1387، شروع به فعالیت صادراتی نمود ظرف این مدت و در چارچوب راهبردهایی که ترسیم گردیده، موفقیت هایی را در بازار بین المللی کسب نموده است.گروه صنعتی مکرر با صدور محصولات متنوع در سطح استانداردهای جهانی و قیمت های رقابتی توانسته است در کشورهای اروپایی،آفریقایی ، منطقه خاورمیانه و شرق آسیا جایگاه و اعتبار خاصی بدست آورده و گام موثری در زمینه صادرات غیر نفتی کشور بردارد

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.