درباره

شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران یا مپسا شرکتی است که در ابتدا با ماهیتی متمرکز بر پژوهش و برای اجرای طرح صنعتی سازی در ایران و پژوهش بر روی صنعتی سازی و ترویج آن در صنعت ساختمان کشور فعالیت خود را پیش گرفت . این شرکت پس از پژوهش های گسترده و مطالعات مبسوط نسبت به اجرای صنعتی سازی ساختمان اقدام نمود . در حال حاضرشرکت مپسا تحت مالکیت بانک رفاه کارگران است . از جمله بزرگترین پروژه هایی که در تاریخچه این گروه می درخشد تهیه نقشه راه صنعتی سازی کشور و برنامه راهبردی در ۱۴ جلد است .

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.