درباره

شرکت تجارت های بین المللی ماناس در سال 1388 بر اساس اهداف و غایت های مشترک از طریق اجماع قطعی 4 شرکت پایه باسابقه هایی در شاخه های ترخیص کالا، حمل و نقل کالا و تجارت های بین المللی تشکیل گردید.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.