درباره

گروه مهندسی ماه سازه فعالیت خود را با مفهوم خانه زنده و تلفیقی از معماری سنتی ایران با معماری مدرن غرب در تهران پایه گذاری نمود. بدین سان با رعایت اصول زیر به معرفی سبک ساخت و ساز خویش مبادرت ورزیده است. این اصول عبارتند از خانه ای که برای زندگی ایده آل و کامل طراحی شده است. 2- استفاده از طبیعت اشیا در اجزاء تشکیل دهنده ساختمان لحاظ گردیده است. 3- از نور و رنگهای طبیعی در فضاهای مختلف آن استفاده شده است. 4- با تغییر روز و شب و فصل تغییرات محسوسی در معماری و فضای منزل بوجود می آید. و این چهار اصل مفهوم ” خانه زنده ” را در پدیده های خلق شده توسط این گروه، معنا می بخشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.