درباره

مهندس حسین محمودی متولد سال 1349 ، تهران، فارغ التحصیل رشته معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی 1377 سابقه تدریس در دانشگاه های علم و صنعت تهران ، شهید رجایی و دانشگاه های آزاد اسلامی موسس و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور حسین محمودی و همکاران ( باران سها ) در سال 1376 مهندس مانوش سرور متولد سال 1353 ، تهران، فارغ التحصیل رشته معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر تهران 1380 موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور حسین محمودی و همکاران ( باران سها)

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.