درباره

شرکت مهندسین مشاور هرم پی از سال ۱۳۶۸ توسط «دکتر محمدمهدی محمودی» با عنوان مجموعه «محمودی و همکاران» شروع به کار و در سال ۱۳۷۳ با عنوان کنونی «مهندسین مشاور هرم پی» با شماره ۱۱۱۱۴۲ به ثبت رسیده و فعالیت رسمی خود را به عنوان یکی از مشاورین مورد تائید سازمان برنامه و بودجه وقت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» آغاز نمود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.