درباره

شركت خاک ساخت گلستان (سهامي خاص) در تاريخ 1381/11/26 با شماره 3458 در استان گلستان ثبت و به منظـور اجرای پروژه هـای عمـرانی تأسیس و فعـالیت خـود را آغـار کرد و در سال 1394 به جهت ارتقا و گسترش زمینه های فعالیت به تهران منتقل و به شماره 480133 در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسید. شرکت خاک ساخت گلستان داراي رتبه در رشته هاي راه و ترابری و آب از معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري مي باشد این شـرکت طی سال های متمادی فعـالیت در عـرصه ملی با بکارگـیری توان بالای نیروهـای انسانی متخصص، مـاشین آلات، تجهیزات پیشرفته و نیز توان قابل توجه مـالی در اجرای پروژه هـای عمرانی ملی شـامل: احداث راه، ساختمـان، محوطه سـازی، تأسیسات زیربنایی و راه آهـن به موفقیت هـای چشمگیری دست یافته است. از نکات حائز اهمیت این شرکت می توان به پیاده سـازی سیستم هـای مدیریت کیفیت، ایمنی، بهـداشت شغـلی و محیط زیست اشاره نمود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.