درباره

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و زمینه مهندسی ژرف تابان مهر در سال ۱۳۸۵، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در ارائه خدمات فنی مهندسی، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.