درباره

بتن شیمی خاتم یکی از تخصصی ترین مجموعه های تولید انواع افزودنی های بتن و فرآورده های مصرفی می باشد. شرکت بتن شيمی خاتم ، با دارا بودن ظرفیت تولید حدود 20000 تن در سال ، و نیز در اختیار داشتن پرسنل متخصص و حرفه ای در زمینه تولید ، تضمین و کنترل کیفیت ، لجستیک و بازرگانی بعنوان یکی از تخصصی ترین مجموعه های تولید انواع افزودنی های بتن و فرآورده های مصرفی در صنایع مختلف عمرانی ، نفت ، گاز و پتروشیمی ، سد سازی ، راه سازی و تونل سازی در ایران ، ارتقاء کیفیت را با نگاهی مشتری مدارانه سرلوحه اقدامات خود قرارداده است . در اين راستا با حفظ تكيه گاه هاي اصلي مجموعه يعني جلب رضايت مشتري ، نيروي انساني خلاق و دلسوز ، دانش و اطلاعات و توانمندي هاي فني در راستاي بهبود مستمر فرآيندها و خدمات ، پويايي در امر تحقيقات ، وارتباط با شركتهاي همکار معتبر سيستم مديريت یکپارچه را بر اساس استانداردهاي , ISO 14001ISO 18001 ,ISO-9001 طراحي و اجرا نموده است. و امید آن دارد با ورود گسترده به بازارهای داخلی و خارجی و تعامل هرچه بیشتر با شرکتهای معتبر همکار فعالیتهای خود را در بخش صنعتی ، داخلی و صادراتی بیش از پیش بهبود بخشد. اين مجموعه در نظر دارد با ارتقاء تشكيلات بازرگاني ، بازاريابي ، مالي ، منابع انسانی ، ارتباط با مشتری و امور کیفی ارائه سرويسهاي مربوطه و بهره گيري از روشهاي مدرن تحقيق و توسعه و بازرگاني ، توانمنديهاي واقعي خود و تمركز تخصصي آنها ، در جهت بهبود كيفيت و تنوع ارائه خدمات و کسب سهم بازار بیشتر برنامه ريزي و اقدام نمايد. در اين راستا موارد زير در سال جاري بعنوان اهداف شركت منظور گرديده است. توسعه بازارهاي هدف با افزايش سـهم حجم بازار داخلي ، خارجی و حضـور فعال در بازارهاي منطقه‌اي (CIS و حاشیه خلیج فارس) نسبت به سال گذشته. افزايش حاشیه سود. ايجاد ركوردهاي قابل سنجش همراه با نگاهي در جهت بهبود در امر پرسنلي ، محيط كار ، آموزش و بازرگانی. توسعه مديريت منابع انساني بعنوان ارزشمندترين سرمايه شركت از طريق جلب مشاركت و آموزش هاي مستمر. ايجاد ارتباط با مشتريان با هدف بررسي نيازمنديهاي آنها در جهت افزايش رضايتمندي مشتري. در راستاي نيل به اهداف فوق ، مديريت شركت ضمن تعهد به تأمين منابع لازم جهت دستيابي به اهداف فوق الذكر و بازنگري دوره اي مربوط و در راستاي خط مشي تعريف شده از سرمايه هاي اصلي شركت يعني كاركنان نيز انتظار دارد با ايجاد فضاي همدلي و همكاري و تكيه بر اصول نظم ، اعتقاد به توليد ملي و ارتقاء تخصصي و احترام به مشتري ، مجموعه را در حفظ سيستم مديريت یکپارچه و ارتقاء روز افزون آن ياري رسانند ، در اين جهت تحقق نظام مديريت كيفيت فراگير (TQM) و ارتقاء هر چه بيشتر سطح تحقيقات و دانش فني هدف اصلي مجموعه بوده و سعي مي نمايد در جهت تحقق اين نظام ، پرچمدار این صنعت در كشور باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.