درباره

گروه مهندسین ساختمان های نوین آسمانه یکی از موفق ترین گروه های صنعت ساختمان در ایران است که با بهره گیری از تیم های مهندسی توانمند و کارآمد و طراحان خلاق و زبردست طراحی و اجرای پروژه های ساختمان سازی لوکس و مدرن را به عنوان برگی زرین در کارنامه افتخارات خود دارد. این گروه در حال حاضر از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود شامل مهندسین مشاور طرح و پژوهش آبادانی و مهندسن مشاور ابداع پویش بنا ومهندسین مشاور طرح و پژوهش آسمانه پروژه های مختلفی را در نقاط مختلف تهران و کشور در دست طراحی، نظارت و اجرا دارد. ایجاد مدیریت یکپارچه در زمینه های طراحی، نظارت و اجرا از اهداف کلیدی گروه مهندسین ساختمان های نوین بوده و با حضور چشمگیر خود در عرصه های مختلف و ارائه خدمات برتر و با کیفیت بهتر ، اکنون به عنوان یک برند برتر و الگو مطرح شده است. استفاده از تجربیات مدیران وکارکنان و استقبال از ایده های نو و طرحهای خلاقانه و حضور در صحنه های بین المللی از راهکارهای گروه برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.