درباره

شرکت مهندسین مشاور آریا سازه ارگ در تاریخ سوم آذرماه 1380 با هدف فعالیت در زمینه ارایه خدمات مشاوره ای سازه ای و بهسازی لرزه ای ساختمانها و سایر ابنیه ها احداث گردید. اعضای اصلی و بنیان گزاران این شرکت از صاحبنظران مهندسی سازه و زلزله و دارای تجربیات طولانی حرفه ای و دانشگاهی در زمان تاسیس شرکت بوده و طی سالیان متمادی فعالیت های راهبردی شرکت را هدایت مینمایند. موسسین شرکت با توجه به برخورداری از دانش و تجربیات روزدر زمینه رفتار لرزه ای سازه ها و نیز آگاهی از خطر بالای زلزله در کشور در اشاعه دانش بهسازی لرزه ای سازه ها در کشور پیشگام بوده و خود در ارایه خدمات ایمن سازی سازه های موجود در جامعه مهندسی حضور فعال داشته اند. فعالیت شرکت مهندسین مشاور آریا سازه ارگ را میتوان به دو دوره تقسیم بندی نمود. شرکت پس از تاسیس و با توجه به خرابی های حادث شده پس از زلزله بم و همزمان با اولین برنامه کشوری ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های عمومی کشور با توسعه نیروی انسانی و امکانات لازم نقش موثری در بازسازی خسارات ناشی از زلزله بم و همچنین تعمیر و بهسازی ساختمانهای آسیب دیده ارایه نموده است. همچنین در دوره یاد شده که حدود یک دهه از تاسیس و فعالیت شرکت را شامل می شود، شرکت خدمات گسترده ای را در پروژه­های بهسازی لرزه­ای ساختمان­های مهم عمومی و همچنین مدارس استانهای مختلف کشور ارایه نموده و همزمان با ارایه خدمات مشاوره ای یاد شده، از تجربیات حاصل از بررسی های تحلیل و آزمایشگاهی و همچنین اجرایی پروژه های یاد شده در تدوین دستورالعمل های مهم کشوری برای بهسازی ساختمانهای دارای سیستم های سازه ای مختلف استفاده شده است. شرکت مهندسین مشاور آریا سازه ارگ با تجدید ساختار و سازماندهی متناسب فعالیت خود را در دوره جدید همزمان با ورود به دهه دوم فعالیت شرکت، آغاز کرده است و با تکیه بر تجربیات ارزشمند قبلی و ترمیم امکانات و نیروی انسانی امادگی خود را برای فعالیت گسترده در پروژه های طراحی و بهسازی لرزه­ای سازه ها در سطح کشور اعلام و از جانب کارفرمایان مختلف مورد استقبال قرار گرفته است. این شرکت برنامه راهبردی خود را قرار گرفتن در رتبه ممتاز شرکت­های فعال در حوزه طراحی و بهسازی لرزه­ای در سطح کشور و منطقه تعیین و برای این منظور فعالیت های گسترده ای را آغاز نموده است. ارتباط با مراکز صنعتی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور و استفاده از دانش روز مهندسی زلزله توسط کارشناسان فارغ التحصیل از دانشگاه­های معتبر و سرمایه گذاری در بحث اتتقال دانش و تکنولوژی از جمله فعالیت­های شرکت برای دسترسی به اهداف یاد شده می­باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.