شرکت فنی و مهندسی آرین تیس در سال ۱۳۷۹ با هدف مطالعه بر زمین لرزه و اثرات آن بر سازه و مقاوم سازی سازه تأسیس گردید. اهداف اصلی شرکت مطالعه بر روش های نوین مقابله با زلزله و رفتار سازه ها و چگونگی عملکرد سازه در برابر زلزله و به دنبال آن ارائه طرح تقویت جهت سازه های آسیب پذیر می باشد. در ابعاد وسیع تر مطالعه بر مدیریت و کنترل بحران پیش آمده به هنگام وقوع زمین لرزه از برنامه های این شرکت می باشد. در این راستا با جذب کارشناسان نخبه و مجرب و انجام تحقیقات در خصوص متدها و روشهای مقاوم سازی سعی در ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خسارات و تلفات جانی به هنگام وقوع زمین لرزه شده است.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.