درباره

گروه مهندسی بنیان از سال 1393 فعالیت حرفه ای خود را در زمینه ساخت وساز آغاز نموده است. هدف بنیادین این مجموعه ساخت بناهایی در تراز کیفی بالا و بین المللی است. در این مجموعه ضمن بهره گیری از دانش روز و آخرین دستاوردهای علمی-مهندسی، توجه به بافت و معماری ایرانی و استفاده از محصولات و مصالح بومی سر لوحه کار قرار دارد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.