درباره

در سال 1393، در جهت ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در تشکل‌های صنفی متخصصان ایمنی استان تهران، اعضای هیئت‌مدیره انجمن‌های ایمنی و بهداشت‌کار شهرستان‌های شهریار و شهر قدس ،ورامین، پیشوا و قرچک، ملارد، بهارستان و رباط‌کریم و شرق استان تهران تصمیم به تشکیل کانون گرفتند. در تاریخ یکم تیرماه هزار و سیصد و نود‌وسه پس از طی مراحل قانونی، مجمع عمومی کانون تشکیل جلسه داد و اساسنامه کانون با اتفاق آراء به تصویب رسید. همچنین در این جلسه اعضای اولین دوره هیئت مدیره کانون و بازرسان آن انتخاب شدند. امید است با عنایات الهی و کمک تمامی همکاران و مقامات در مراجع مرتبط با مسائل ایمنی و بهداشت‌کار ،کانون بتواند به اهداف خود رسیده و شاهد پویایی و شکوفایی ایمنی و بهداشت‌کار در کارگاه‌های صنعتی تولیدی و عمرانی استان باشیم.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.